Fırat Eşki


Kodların Dünyası…


Kategori Arşivi: Ders Serileri

Ders 5 – C++ Döngüler

Döngüler, programlamanın olmazsa olmazlarındandır. Döngüler dilerseniz belli bir sayıda tekrar eder, dilerseniz belli bir koşul sağlandığı sürece devam eder. C++ dilinde 3 tane temel döngü tipi vardır. Bunlar…

12. Autolayout

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin On İkinci bölümü: Paul hegarty, Autolayout konusunu açıklıyor ve final projesi için kuralları tanıtıyor.

11. Core Data Demo

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin On Birinci bölümü: Paul hegarty, Core Data Demo dersi ile ders serilerine genel bakış yapıyor ve iOS üzerindeki farklı bileşenlere giriş yapıyor. Bu ders Hesap Makinesi örneğiyle sonuçlandırılıyor.

10. Core Data

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Dokuzuncu bölümü: Paul hegarty, Core Data ve nesne yönetimli veritabanı (OODb) konularını ele alıyor.

9. Table View

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Dokuzuncu bölümü: Paul Hegarty, table view kontrolünü tanıtıyor ve büyük veri setlerini görüntülemeyi gösteriyor, ardından Twitter Client demosunu gerçekleştiriyor.

Ders 8 – Scala IF ELSE Kullanımı

if yapısı içerisinde bir veya birden fazla Boolean ifadesinden meydana gelmesiyle oluşan yapıdır. Aşağıdaki diyagram IF…ELSE yapısının tüm programlama dillerindeki akış şeklidir:

Ders 7 – Scala Operatörler (Operators)

Operatörler, derleyiciye bilinen matematiksel veya mantıksal işlemleri aktarmamızı sağlayan sembollerdir. Scala, gömülü operatörlerin ve aşağıda listelenen operatörlerin kullanılmasına olanak sağlar:

Ders 6 – Scala Erişim Belirleyicileri(Access Modifiers)

Paketler(packages), sınıflar(classes) veya nesneler(objects) erişim belirleyicileri tarafından Private, Protected veya bunlardan birini kullanmadığımızda varsayılan olarak Public olarak belirlenir. Bu belirleyiciler kodun belirli kısımlarına erişimi kısıtlar. Erişim belirleyicilerini kullanmak için alt bölümde göreceğimiz gibi anahtar kelimeleri paketin, sınıfın veya nesnenin üyelerini tanımlarken belirtiriz

Ders 5 – Scala Değişkenler

Değişkenler değer depolamak için hafızada yer ayırmaktan başka bir şey değildir. Bu demek oluyor ki, siz değişken oluşturduğunuzda hafızada boş yer ayırıyorsunuz. Değişkenin tipine bağlı olarak, derleyici hafızada yer ayırır(allocates) ve bu ayrılan yerde ne depolanabilir diye karar verir. Bu nedenle değişkenlere farklı veri tipi atayarak, bu değişkenlerin içerisine tamsayı, ondalıklı sayı veya karakter depolayabilirsiniz.

Ders 4 – Scala Veri Tipleri

Scala, aynı bellek izi ve hassasiyetle Java üzerindeki bütün veri tiplerine sahiptir. Aşağıdaki tablo, Scala üzerinde kullanılabilir bütün veri tipleri hakkında detaylı açıklamalar vermektedir…