Fırat Eşki


Kodların Dünyası…


Kategori Arşivi: Swift (iOS 9)

12. Autolayout

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin On İkinci bölümü: Paul hegarty, Autolayout konusunu açıklıyor ve final projesi için kuralları tanıtıyor.

11. Core Data Demo

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin On Birinci bölümü: Paul hegarty, Core Data Demo dersi ile ders serilerine genel bakış yapıyor ve iOS üzerindeki farklı bileşenlere giriş yapıyor. Bu ders Hesap Makinesi örneğiyle sonuçlandırılıyor.

10. Core Data

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Dokuzuncu bölümü: Paul hegarty, Core Data ve nesne yönetimli veritabanı (OODb) konularını ele alıyor.

9. Table View

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Dokuzuncu bölümü: Paul Hegarty, table view kontrolünü tanıtıyor ve büyük veri setlerini görüntülemeyi gösteriyor, ardından Twitter Client demosunu gerçekleştiriyor.

8. Multithreading and Text Field

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Sekizinci bölümü: Paul Hegarty Cassini örneğine devam ederek; kod odaklı segue, zooming, Split View detayının yeniden kullanımı ve Split View ilk görüntülendiğinde ne yapılacağının yönetimini gösteriyor. Daha sonra Multithreading ve Text Field(metin alanı) konularını ele alıyor.

7. Closures, Extensions, Protocols, Delegation, and ScrollView

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin yedinci bölümü: Paul Hegarty, reference tipleri için memory management(hafıza yönetimi), closure, extensions(eklentiler), protocols(protokoller), delegation(delegasyon) ve scroll view(kaydırmalı görünüm) konularına değiniyor.

6. Multiple MVCs, Segues, FaceIt, and View Controller Lifecycle

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin altıncı bölümü: Paul Hegarty, çoklu MVC’nin daha da derinine iniyor ve ardından view controller lifecycle(yaşam döngüsü) hakkında konuşuyor. Örneklendirme ile bu dersi sonuçlandırıyor.

5.IBuilder, FaceViewController, Gestures, Multiple MVCs

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin beşinci bölümü: Paul Hegarty, Viewing, kendi UIViews kontrolünüzü düzenlemeyi, Storyboard üzerinde UIViews(FaceView) kullanımını açıklıyor. Daha sonra kullanıcıdan dokunma mimiklerini almayı, TabBar(sekme çubuğu) ile çoklu MVC kullanımını, Navigation kullanımını ve split view(bölünmüş görünüm) kontrolünün kullanımını gösteriyor.

4. Views

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin dördüncü bölümü: Paul Hegarty, Views(görünümleri) ve Custom Drawing(özel çizimler) konularına değiniyor ve ardından FaceView ile konuyu örneklendiriyor.

3. Swift Derinlikleri ve Foundation Framework

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin üçüncü bölümü: Swift dilinin derinliklerinin ve Foundation Framework’un incelenmesi.