Fırat Eşki


Kodların Dünyası…


Ders 8 – Scala IF ELSE Kullanımı

Aşağıdaki diyagram IF…ELSE yapısının tüm programlama dillerindeki akış şeklidir:

scala_decision_making

if İfadesi:

if yapısı içerisinde bir veya birden fazla Boolean ifadesinden meydana gelmesiyle oluşan yapıdır.

Syntax (sözdizimi):

if yapısının syntax(sözdizimi) yani kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

Eğer Boolean ifadesinin doğru(true) olduğuna karar verilirse if yapısının içerisindeki blok çalışacaktır, eğer ifade doğru değilse(false) kod if yapısının blokunun bitişinden itibaren çalışmaya devam eder ve böylece ifade yanlış olduğu için içerisindeki kod bloku atlanmış olur.

Örnek:

Yukarıdaki kodun çıktısı bu şekilde olacaktır:

if…else İfadesi:

if yapısının arkasına isteğe bağlı olarak else ifadesi gelmesi durumunda oluşan yapıdır. Boolean ifadesinin yanlış(false) olması durumunda else ifadesinin içerisindeki kod bloku çalışır.

Syntax (sözdizimi):

if…else ifadesinin syntax(sözdizimi) yani kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

Örnek:

Üstteki kodun çıktısı bu şekilde olacaktır:

if…else if…else İfadesi:

if ifadesinin arkasında isteğe bağlı olarak else if  gelmesi durumunda oluşan yapıdır. Birden fazla koşulun meydana gelebilecek olması durumunda kullanışlı bir yapıdır.

if, else if, else ifadelerini kullanırken bilmeniz gereken birkaç nokta var.

  • Bir if yapısı sıfır veya benzeri bir değere sahip oluyorsa tüm else if yapılarından sonra kontrol edilmelidir.
  • if yapısı birden çok sıfır veya benzeri else if yapılarından oluşuyorsa else yapısından önce gelmelidir.
  • if yapısının koşullarından herhangi biri sağlanırsa geri kalan diğer hiçbir koşul test edilmeyecektir.

Syntax (sözdimizi):

if…else if…else yapısının syntax(sözdizimi) yani kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

Örnek:

Üstteki kodun çıktısı bu şekilde olacaktır:

İç içe if…else İfadesi (Nested if…else):

İç içe if-else kullanımı legaldir. Yani, if veya else if ifadelerini herhangi bir if veya else if ifadesi içerisinde kullanabilirsiniz.

Syntax (Sözdizimi):

İç içe if…else ifadesinin syntax(sözdizimi) yani kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki görüldüğü gibi iç içe if…else kullanarak farklı ifadeler elde edebiliriz.

Örnek:

Üstteki kodların çıktısı bu şekildedir:


Merhaba, ben Fırat Eşki bu da benim blogum. Bilgisayar ve teknoloji dünyasını yakından takip ediyorum. Küçük yaşta giriş yapmış olduğum kod dünyasına olan ilgim ve sevgim gün geçtikçe artarak devam ediyor.