Fırat Eşki


Kodların Dünyası…


Visual Studio SolutionColor Eklentisi

SolutionColor eklentisini, özellikle birden çok Visual Studio uygulamasını aynı anda çalıştırıyorsanız çok seveceksiniz. Eklentinin kullanımının kolay olmasının yanında açık kaynak kodlu olması da cabası.

C++ Base64 Encode ve Decode

Özellikle mail eklerini gönderirken yararlanılan bir kodlama(encoding) yöntemi olan Base64 kodlaması; ikili(binary) verinin ASCII standarlarındaki metin dosyasına dönüşümünü sağlar. İlk olarak Base64 hakkında bazı noktaları anlattıktan sonra C++ dili ile Base64 encode ve decode işlemlerini gerçekleştireceğiz.

C# String Temizleme (Clean String) Fonksiyonu

Bugün neredeyse her uygulamada gerekebilecek bir string temizleme(clean string) fonksiyonunu paylaşacağım. Bu fonksiyonu özellikle veritabanına veri eklerken verilerin düzenli olmasını ve verilerin kararlılığını sağlamak amacıyla kullanabiliriz.

12. Autolayout

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin On İkinci bölümü: Paul hegarty, Autolayout konusunu açıklıyor ve final projesi için kuralları tanıtıyor.

11. Core Data Demo

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin On Birinci bölümü: Paul hegarty, Core Data Demo dersi ile ders serilerine genel bakış yapıyor ve iOS üzerindeki farklı bileşenlere giriş yapıyor. Bu ders Hesap Makinesi örneğiyle sonuçlandırılıyor.

10. Core Data

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Dokuzuncu bölümü: Paul hegarty, Core Data ve nesne yönetimli veritabanı (OODb) konularını ele alıyor.

9. Table View

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Dokuzuncu bölümü: Paul Hegarty, table view kontrolünü tanıtıyor ve büyük veri setlerini görüntülemeyi gösteriyor, ardından Twitter Client demosunu gerçekleştiriyor.

Ders 8 – Scala IF ELSE Kullanımı

if yapısı içerisinde bir veya birden fazla Boolean ifadesinden meydana gelmesiyle oluşan yapıdır. Aşağıdaki diyagram IF…ELSE yapısının tüm programlama dillerindeki akış şeklidir:

Ders 7 – Scala Operatörler (Operators)

Operatörler, derleyiciye bilinen matematiksel veya mantıksal işlemleri aktarmamızı sağlayan sembollerdir. Scala, gömülü operatörlerin ve aşağıda listelenen operatörlerin kullanılmasına olanak sağlar:

Ders 6 – Scala Erişim Belirleyicileri(Access Modifiers)

Paketler(packages), sınıflar(classes) veya nesneler(objects) erişim belirleyicileri tarafından Private, Protected veya bunlardan birini kullanmadığımızda varsayılan olarak Public olarak belirlenir. Bu belirleyiciler kodun belirli kısımlarına erişimi kısıtlar. Erişim belirleyicilerini kullanmak için alt bölümde göreceğimiz gibi anahtar kelimeleri paketin, sınıfın veya nesnenin üyelerini tanımlarken belirtiriz