Fırat Eşki


Kodların Dünyası…


Ders 7 – Scala Operatörler (Operators)

Operatörler, derleyiciye bilinen matematiksel veya mantıksal işlemleri aktarmamızı sağlayan sembollerdir. Scala, gömülü operatörlerin ve aşağıda listelenen operatörlerin kullanılmasına olanak sağlar:

Ders 6 – Scala Erişim Belirleyicileri(Access Modifiers)

Paketler(packages), sınıflar(classes) veya nesneler(objects) erişim belirleyicileri tarafından Private, Protected veya bunlardan birini kullanmadığımızda varsayılan olarak Public olarak belirlenir. Bu belirleyiciler kodun belirli kısımlarına erişimi kısıtlar. Erişim belirleyicilerini kullanmak için alt bölümde göreceğimiz gibi anahtar kelimeleri paketin, sınıfın veya nesnenin üyelerini tanımlarken belirtiriz

Ders 5 – Scala Değişkenler

Değişkenler değer depolamak için hafızada yer ayırmaktan başka bir şey değildir. Bu demek oluyor ki, siz değişken oluşturduğunuzda hafızada boş yer ayırıyorsunuz. Değişkenin tipine bağlı olarak, derleyici hafızada yer ayırır(allocates) ve bu ayrılan yerde ne depolanabilir diye karar verir. Bu nedenle değişkenlere farklı veri tipi atayarak, bu değişkenlerin içerisine tamsayı, ondalıklı sayı veya karakter depolayabilirsiniz.

Ders 4 – Scala Veri Tipleri

Scala, aynı bellek izi ve hassasiyetle Java üzerindeki bütün veri tiplerine sahiptir. Aşağıdaki tablo, Scala üzerinde kullanılabilir bütün veri tipleri hakkında detaylı açıklamalar vermektedir…

Ders 3 – Scala Temel Syntax(sözdizimi)

Eğer Javayı iyi anladıysanız, Scalayı öğrenmeniz çok kolay olacaktır. Scala ve Java arasındaki en büyük sözdizimsel(syntactic) fark satır sonlarına gelen ; karakterinin isteğe bağlı olmasıdır. Scala programını düşündüğümüzde onu her bir metot ile çağrı yöntemiyle iletişim içinde olan objeler koleksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Şimdi kısaca sınıf, obje ve metotların ne yaptıklarına ve anlık değişkenlerin(instant variables) anlamına bakalım.

Ders 2 – Scala Ortam Kurulumu

Scala dili herhangi bir Windows veya Unix benzeri sisteme kurulabilir. Scalayı bilgisayarınıza kurmadan önce bilgisayarınızda Java 1.5 veya daha yüksek bir sürümü kurulu olmalıdır.

Ders 1 – Scala Genel Bakış (Overview)

Scala, ölçeklenebilir dil için kısa, fonksiyonel melez bir programlama dilidir. Martin Odersky tarafından oluşturulan bu dilin ilk yayını 2003 yılında yapılmıştır. Scala, Nesne Yönetimli(object-oriented) ve fonksiyonel dillerin özelliklerini sorunsuz bir şekilde barındırabilecek ve Java Virtual Machine üzerinde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

8. Multithreading and Text Field

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin Sekizinci bölümü: Paul Hegarty Cassini örneğine devam ederek; kod odaklı segue, zooming, Split View detayının yeniden kullanımı ve Split View ilk görüntülendiğinde ne yapılacağının yönetimini gösteriyor. Daha sonra Multithreading ve Text Field(metin alanı) konularını ele alıyor.

7. Closures, Extensions, Protocols, Delegation, and ScrollView

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin yedinci bölümü: Paul Hegarty, reference tipleri için memory management(hafıza yönetimi), closure, extensions(eklentiler), protocols(protokoller), delegation(delegasyon) ve scroll view(kaydırmalı görünüm) konularına değiniyor.

6. Multiple MVCs, Segues, FaceIt, and View Controller Lifecycle

Swift ile iOS 9 uygulamaları geliştirme derslerinin altıncı bölümü: Paul Hegarty, çoklu MVC’nin daha da derinine iniyor ve ardından view controller lifecycle(yaşam döngüsü) hakkında konuşuyor. Örneklendirme ile bu dersi sonuçlandırıyor.